Log in | Registration | Čeština
ORGANIC Strawberry curd

ORGANIC Strawberry curd 140 g

40 
-
+
Producer:
Na Bio farmě Struhy se zpracovává pouze mléko od místních kraviček, které se od jara do podzimu pasou na pastvinách kolem farmy. Kvalita mléka je závislá především na kvalitě krmení a zdraví krav a proto má každé roční období mléko jiný obsah složek, jinou chuť i vůni. Veškerá produkce farmy má certifikát BIO, tedy i všechny mléčné výrobky a vše co se přidává, např. ovocné složky, koření a bylinky má certifikát BIO.
Country of origin:
Czech Republic
Cottage cheese* (cow's milk, milk culture, rennet), fruit ingredient* min.13% (49%strawberry, 49% cane sugar, 1% agar, 1% sodium alginate) yoghurt* (cow's milk*, yoghurt culture) vanilla sugar*, *= Organic
At the ORGANIC Farm Struhy, they process only milk from local cows grazing on pastures around the farm from spring to autumn. The quality of the milk depends mainly on the quality of feeding and the health of the cows, and therefore every season the milk has different content of ingredients, different taste and smell. All the farm's production is certified as organic, including all dairy products.
Back to the top