Log in | Registration | Čeština
ORGANIC Beef tenderloin

ORGANIC Beef tenderloin

602,55 
1 339  per kg
-
+
Producer:
Biopark sdružuje desítky českých zemědělců – farmářů, kteří chovají zvířata v režimu ekologického zemědělství. Pro zemědělce firma zajišťuje finální zpracování masa a odbyt. Společnost se dlouhodobě snaží o zlepšení finanční a lokální dostupnosti bio masa z ekologického zemědělství. Důkazem je zařazení bio masa i do obchodních řetězců v České republice a na Slovensku.
Country of origin:
Czech Republic
Beef sirloin is located on the lower part of cow’s back. It is a very lean cut of meat that contains maximum 3 - 4,5% of fat which makes it a premium and favorable piece. The price is a tell-tale of that. Sirloin steak is best on a heavy pan. If you’re about to make a thick piece of steak, quickly grill it on a super-hot pan on all sides, wrap it in an aluminum foil and let it finish in an oven at 200°C. Delicious.
ORGANIC beef meat
Biopark brings together dozens of Czech farmers - farmers who breed animals in organic farming. For farmers, the company provides the final meat processing and sales. The company are trying to improve to improve the financial and local availability of organic meat from organic farming.
Back to the top